Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Σχόλιο του κου Δημήτρη Θεοχαρόπουλου, με αφορμή την ερώτηση που υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας κα Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη για την μεγάλη καθυστέρηση στα έργα συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Σχίνων.

Σχόλιο του κου Δημήτρη Θεοχαρόπουλου, με αφορμή την ερώτηση που υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας κα Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη για την μεγάλη καθυστέρηση στα έργα συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Σχίνων.
…………………………………………………………………………………………………………….
Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Βουλευτή Έφη Γεωργοπούλου, που προέβλεψε και κατέθεσε στη Βουλή την ανωτέρω ερώτηση, ώστε να πληροφορηθούμε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες για την εξάλειψη των παρατηρήσεων και την αποκατάσταση του έργου σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 27/21-9-2017 Υπουργική Απόφαση, καθώς επίσης και τις ενέργειες σχετικά με τη χρηματοδότησή του,  τόσο από το ΤΑΣ ( Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων), όσο και για την ένταξή του σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ!
Ως παλαιό μέλος της επιτροπής που διαχειρίστηκε το φάκελο και κατάφερε την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού ένα χρόνο πριν, οφείλω να αναφέρω ότι είχαν επισημανθεί στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου τα κάτωθι, σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην έκθεση πεπραγμένων η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στις 24-1-2018
Επισυνάπτω εδώ ακριβές αντίγραφο που αποτελεί απόσπασμα της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Φακέλου:

Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 02-01-2018 επισημάναμε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ότι οι παρατηρήσεις του ΥΠΠΟ επί των μελετών  πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν, γιατί κάθε ώρα που περνά καθιστά το έργο της αποκατάστασης του μνημείου επισφαλέστερο, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις επιδεινώνουν την κατάσταση του υπεδάφους και της στατικότητας του ναού. Ενημερώσαμε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος Ζαχάρως είναι πρόθυμος να καλύψει το κόστος των επιπλέον μελετών, αλλά υπό την προϋπόθεση να το εντάξει -κατά την προβλεπόμενη νομοθετικά διαδικασία - στον προϋπολογισμό του 2018, καταρτίζοντας νέες συμβάσεις με τους μελετητές. Εμείς όμως γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα,  καθώς θα τελεσφορήσει  το καλοκαίρι περίπου του 2018, εφόσον τύχει και πάλι της  έγκρισης της αποκεντρωμένης διοίκησης.
 Για τους λόγους αυτούς προτείναμε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ότι θα έπρεπε να δοθούν τα  χρήματα της αμοιβής των μελετητών, Πολιτικού Μηχανικού Κων/νου Χατζόπουλου και Γεωτεχνικού Βασιλείου Περδίκη (περί τα 3.000,00 ευρώ) από τα όσα έως τώρα έχουμε όλοι συγκεντρώσει (και αποτελούν το αντικείμενο της Ερανικής Επιτροπής), προκειμένου να υλοποιηθούν άμεσα και οι συμπληρωματικές παρατηρήσεις του ΥΠΠΟ, ώστε να μην  χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος  έως  ότου ο Δήμος Ζαχάρως κινητοποιηθεί, και μαζί του χαθούν οι  εξής καταληκτικές προθεσμίες:  έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2018 ο φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, ενώ έως και τα τέλη του Μαρτίου 2018 θα πρέπει να κατατεθεί ο φάκελος ολοκληρωμένος για την ένταξη του Ναού σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αν δεν γίνουν αυτά τα βήματα εγκαίρως, η πολυετής και επίπονη προσπάθεια όλων μας θα πάει χαμένη και το  μνημείο ήδη κινδυνεύει!
  Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο όμως δεν αποδέχτηκε την πρότασή μας και επέλεξε να ακολουθήσει την χρονοβόρα και αμφίβολη διαδικασία ολοκλήρωσης των συμπληρωματικών παρατηρήσεων του ΥΠΠΟ από τον Δήμο Ζαχάρως. Στην εμπλοκή αυτή και με πλήρη συναίσθηση των κινδύνων που απειλούν τον Ιερό Ναό -λόγω της περαιτέρω αδικαιολόγητης χρονοτριβής- υποχρεωθήκαμε να υποβάλλουμε την παραίτησή μας.
Δυστυχώς ο χρόνος μας δικαίωσε!   
Ένα ολόκληρο έτος από την Υπουργική απόφαση  και εκτός από  την έγκριση της χρηματοδότησης της αμοιβής των μελετητών από το Δήμο Ζαχάρως, ουδεμία άλλη πρόοδος παρατηρήθηκε  και το θέμα έμεινε εκεί! Ουδεμία κίνηση επίσης για την χρηματοδότηση του έργου και την ένταξή του σε αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ!
Απαντήσεις καλείται να δώσει ο Δήμος Ζαχάρως και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο  στις 28-08-2018    αρκέστηκε στην γενικολογία: «ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί, ότι οι μελέτες προχωρούν και πως του χρόνου τέτοια μέρα θα γιορτάσουμε στην Εκκλησία μας στο χωριό μας!»
Αλήθεια από πού πληροφορήθηκαν ότι όλα βαίνουν καλώς; 
Ο κόσμος θέλει και δικαιούται να έχει στη διάθεσή του,  επίσημη γραπτή δημόσια ενημέρωση, σαφείς εξειδικευμένες, τεκμηριωμένες, συγκεκριμένες και στοιχειοθετημένες πληροφορίες, για να πειστεί ότι όντως  όλα βαίνουν καλώς.
Οι αοριστίες και οι ευχές δεν αρκούν όταν πρόκειται για κοινωφελή έργα που πραγματοποιούνται  από το υστέρημά του κόσμου προς την Ερανική Επιτροπή για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού.
Με αγωνία περιμένουμε την  τεκμηριωμένη  ενημέρωσή μας!

                                                               ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: