Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Απάντηση από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού!

Αναδημοσιεύω αυτούσια την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, από ανάρτηση της κας Έφης Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, βουλευτού Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ για την " Μεγάλη καθυστέρηση στα έργα συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σχίνων, Δήμου Ζαχάρως"«Επί ένα χρόνο δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από τον Δήμο Ζαχάρως για να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σχίνων»
Απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Σε Απάντηση στην Ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη, με θέμα «Μεγάλη καθυστέρηση στα έργα συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σχίνων, Δήμου Ζαχάρως», το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφέρει ότι σχετικά με τον φάκελο που υπέβαλε ο Δήμος Ζαχάρως με τις μελέτες συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού και τις οποίες στις 21-09-2017 το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) ενέκρινε «οι μελετητές θα έπρεπε να υποβάλλουν νέο τεύχος υπολογισμών τόσο για την ανωδομή όσο και για τη διαστασιολόγηση των προτεινόμενων πασσάλων».
«Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στο ΥΠ.ΠΟ.Α. για έγκριση οτιδήποτε σχετικό και ως εκ τούτου τα τεύχη της μελέτης δεν έχουν θεωρηθεί στο σύνολό τους».
Επίσης, αναφέρει ότι η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ) δεν έχει δεχθεί αίτημα ένταξης του συγκεκριμένου έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Επιπροσθέτως το Υπουργείο, ενημερώνει, ότι στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020 ο Τομέας του Πολιτισμού δεν διαθέτει ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή κονδύλια και ότι οι Περιφέρειες, που διαχειρίζονται τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.), αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. με αυτοτελή δράση, ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Σχόλιο του κου Δημήτρη Θεοχαρόπουλου, με αφορμή την ερώτηση που υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας κα Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη για την μεγάλη καθυστέρηση στα έργα συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Σχίνων.

Σχόλιο του κου Δημήτρη Θεοχαρόπουλου, με αφορμή την ερώτηση που υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηλείας κα Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη για την μεγάλη καθυστέρηση στα έργα συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Σχίνων.
…………………………………………………………………………………………………………….
Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Βουλευτή Έφη Γεωργοπούλου, που προέβλεψε και κατέθεσε στη Βουλή την ανωτέρω ερώτηση, ώστε να πληροφορηθούμε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες για την εξάλειψη των παρατηρήσεων και την αποκατάσταση του έργου σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 27/21-9-2017 Υπουργική Απόφαση, καθώς επίσης και τις ενέργειες σχετικά με τη χρηματοδότησή του,  τόσο από το ΤΑΣ ( Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων), όσο και για την ένταξή του σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ!
Ως παλαιό μέλος της επιτροπής που διαχειρίστηκε το φάκελο και κατάφερε την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού ένα χρόνο πριν, οφείλω να αναφέρω ότι είχαν επισημανθεί στον Πρόεδρο και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου τα κάτωθι, σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην έκθεση πεπραγμένων η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στις 24-1-2018
Επισυνάπτω εδώ ακριβές αντίγραφο που αποτελεί απόσπασμα της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Φακέλου:

Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 02-01-2018 επισημάναμε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ότι οι παρατηρήσεις του ΥΠΠΟ επί των μελετών  πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν, γιατί κάθε ώρα που περνά καθιστά το έργο της αποκατάστασης του μνημείου επισφαλέστερο, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις επιδεινώνουν την κατάσταση του υπεδάφους και της στατικότητας του ναού. Ενημερώσαμε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος Ζαχάρως είναι πρόθυμος να καλύψει το κόστος των επιπλέον μελετών, αλλά υπό την προϋπόθεση να το εντάξει -κατά την προβλεπόμενη νομοθετικά διαδικασία - στον προϋπολογισμό του 2018, καταρτίζοντας νέες συμβάσεις με τους μελετητές. Εμείς όμως γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ χρονοβόρα,  καθώς θα τελεσφορήσει  το καλοκαίρι περίπου του 2018, εφόσον τύχει και πάλι της  έγκρισης της αποκεντρωμένης διοίκησης.
 Για τους λόγους αυτούς προτείναμε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ότι θα έπρεπε να δοθούν τα  χρήματα της αμοιβής των μελετητών, Πολιτικού Μηχανικού Κων/νου Χατζόπουλου και Γεωτεχνικού Βασιλείου Περδίκη (περί τα 3.000,00 ευρώ) από τα όσα έως τώρα έχουμε όλοι συγκεντρώσει (και αποτελούν το αντικείμενο της Ερανικής Επιτροπής), προκειμένου να υλοποιηθούν άμεσα και οι συμπληρωματικές παρατηρήσεις του ΥΠΠΟ, ώστε να μην  χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος  έως  ότου ο Δήμος Ζαχάρως κινητοποιηθεί, και μαζί του χαθούν οι  εξής καταληκτικές προθεσμίες:  έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2018 ο φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί στο Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων, ενώ έως και τα τέλη του Μαρτίου 2018 θα πρέπει να κατατεθεί ο φάκελος ολοκληρωμένος για την ένταξη του Ναού σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αν δεν γίνουν αυτά τα βήματα εγκαίρως, η πολυετής και επίπονη προσπάθεια όλων μας θα πάει χαμένη και το  μνημείο ήδη κινδυνεύει!
  Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο όμως δεν αποδέχτηκε την πρότασή μας και επέλεξε να ακολουθήσει την χρονοβόρα και αμφίβολη διαδικασία ολοκλήρωσης των συμπληρωματικών παρατηρήσεων του ΥΠΠΟ από τον Δήμο Ζαχάρως. Στην εμπλοκή αυτή και με πλήρη συναίσθηση των κινδύνων που απειλούν τον Ιερό Ναό -λόγω της περαιτέρω αδικαιολόγητης χρονοτριβής- υποχρεωθήκαμε να υποβάλλουμε την παραίτησή μας.
Δυστυχώς ο χρόνος μας δικαίωσε!   
Ένα ολόκληρο έτος από την Υπουργική απόφαση  και εκτός από  την έγκριση της χρηματοδότησης της αμοιβής των μελετητών από το Δήμο Ζαχάρως, ουδεμία άλλη πρόοδος παρατηρήθηκε  και το θέμα έμεινε εκεί! Ουδεμία κίνηση επίσης για την χρηματοδότηση του έργου και την ένταξή του σε αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ!
Απαντήσεις καλείται να δώσει ο Δήμος Ζαχάρως και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, το οποίο  στις 28-08-2018    αρκέστηκε στην γενικολογία: «ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί, ότι οι μελέτες προχωρούν και πως του χρόνου τέτοια μέρα θα γιορτάσουμε στην Εκκλησία μας στο χωριό μας!»
Αλήθεια από πού πληροφορήθηκαν ότι όλα βαίνουν καλώς; 
Ο κόσμος θέλει και δικαιούται να έχει στη διάθεσή του,  επίσημη γραπτή δημόσια ενημέρωση, σαφείς εξειδικευμένες, τεκμηριωμένες, συγκεκριμένες και στοιχειοθετημένες πληροφορίες, για να πειστεί ότι όντως  όλα βαίνουν καλώς.
Οι αοριστίες και οι ευχές δεν αρκούν όταν πρόκειται για κοινωφελή έργα που πραγματοποιούνται  από το υστέρημά του κόσμου προς την Ερανική Επιτροπή για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού.
Με αγωνία περιμένουμε την  τεκμηριωμένη  ενημέρωσή μας!

                                                               ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη : Ερώτηση στη Βουλή για τη μεγάλη καθυστέρηση των έργων αποκατάστασης του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Σχίνων

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 η βουλευτής Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή με θέμα την μεγάλη καθυστέρηση των έργων αποκατάστασης του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Σχίνων.
Η κα Γεωργοπούλου εκφράζει την αγωνία όλων των Μπισχιναίων που προσδοκούν τη μέρα που θα επαναλειτουργήσει η εκκλησία του χωριού, το μοναδικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς!!!Θέλουμε ολόψυχα να την ευχαριστήσουμε για αυτή της την ενέργεια!!!
Αναμένουμε τις απαντήσεις και την άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων!!!

Ακολουθεί το δελτίο Τύπου και το κείμενο της ερώτησης:

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη : Ερώτηση στη Βουλή για τη μεγάλη καθυστέρηση των έργων αποκατάστασης του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Σχίνων:


Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-Πολιτισμού και Αθλητισμού
-Εσωτερικών
-Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Μεγάλη καθυστέρηση στα έργα συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σχίνων, Δήμου Ζαχάρως.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/53438/1456 Π.Ε./3-7-1997, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 716/Β/19-8-1997, ο Ιερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Σχίνων είναι χαρακτηρισμένος ως αρχιτεκτονικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομίας, που χρήζει ειδικής προστασίας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο εν λόγω Ιερός Ναός υπέστη σοβαρές βλάβες κατά το σεισμό της 15-02-2016, που επιδείνωσαν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα και μετά από έλεγχο της αρμόδιας Αρχής κρίθηκε ακατάλληλος και έκλεισε. Εκτός όμως  από τις βλάβες στη φέρουσα τοιχοποιία σοβαρά προβλήματα εντοπίστηκαν και στην κατάσταση της σύστασης του εδάφους δηλαδή φαινόμενα κατολίσθησης. Με βάση το ΦΕΚ 2473/11-8-2016 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση ζημιών.  
Σύμφωνα με την Αρχαιολογική Υπηρεσία έπρεπε  να εκπονηθούν μελέτες όπως γεωλογική, αρχιτεκτονική – ιστορική, στατική και οικονομοτεχνική. Σύμφωνα με τα ευρήματα της γεωλογικής μελέτης που καταρτίστηκε αποτυπώθηκε η κρισιμότητα της κατάστασης του Ναού. Στη συνέχεια έγινε ένταξη του κόστους της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης στον προϋπολογισμό του Δήμου Ζαχάρως και υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση (για την εκπόνηση των μελετών) ανάμεσα στον Δήμο Ζαχάρως και στην Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας, με κοινοποίηση της σύμβασης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η προγραμματική αυτή συμφωνία ορίζει την παράδοση των ολοκληρωμένων μελετών (μετά από τους αναγκαίους ελέγχους έως και την υπογραφή και έγκριση του ΥΠΠΟΑ), από τον Δήμο Ζαχάρως στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού, προκειμένου αυτό να προχωρήσει σε δημοπράτηση του έργου. 
Η προγραμματική σύμβαση εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο Δήμος Ζαχάρως ανέθεσε την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης σε εξειδικευμένους επιστήμονες.
Ο φάκελος ολοκληρώθηκε με πλήρη γεωλογική, ιστορική, αρχιτεκτονική και στατική μελέτη και την Άνοιξη 2017 ο Δήμος Ζαχάρως υπέβαλε τον φάκελο στο ΥΠΠΟΑ - Διεύθυνση Δ.Α.Β.Μ.Μ για έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.). Έλαβαν χώρα τρία συμβούλια σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης του φακέλου. Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων ζητούσε επιπλέον πληροφόρηση για την ιδιαιτερότητα του υπεδάφους της περιοχής και την διασφάλιση του μνημείου κατά τον πλέον ασφαλή και οικονομικό τρόπο.
Τον Σεπτέμβριο 2017, δόθηκε θετική γνωμοδότηση από το Κ.Σ.Ν.Μ., η οποία διατυπώθηκε στην πράξη με αριθμό πρωτ. 27/21-9-2017, από την οποία εγκρίθηκε και εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση με ημερομηνία 18-10-2017, με ορισμένες συμπληρωματικές παρατηρήσεις – εγγυήσεις επί των μελετών λόγω της ιδιαιτερότητας του υπεδάφους και του μνημείου.
Μέχρι τότε η Άτυπη Επιτροπή Διαχείρισης Φακέλου που συστάθηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού παρακολουθούσε και πίεζε για την επίσπευση των διαδικασιών, η οποία τέθηκε, αναίτια, στη συνέχεια σε αργία.
Επειδή από την ανωτέρω ημερομηνία έγκρισης της μελέτης ουδεμία πρόοδος έχει σημειωθεί από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εκπονηθούν από τους μελετητές οι συμπληρωματικές παρατηρήσεις του ΥΠΠΟΑ.
Επειδή η μη λειτουργία του Ιερού Ναού αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την τοπική κοινωνία.
Επειδή ο Ναός βρίσκεται σε συνεχή κίνδυνο λόγω μετατόπισης του εδάφους και των ζημιών που προκλήθηκαν από τον τοπικό σεισμό του 2016.
Επειδή στη δεδομένη χρονική στιγμή, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παρέκκλιση από τη νομοθετικά προβλεπόμενη διαδικασία μπορεί να αποβεί μοιραία για τον Ναό.
Επειδή το κόστος υλοποίησης των έργων αποκατάστασης δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τα χρήματα του εράνου μεταξύ των συγχωριανών και των ομογενών.
   
Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Έχουν υλοποιηθεί οι παρατηρήσεις του ΥΠΠΟΑ επί των μελετών με νέες συμπληρωματικές μελέτες προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση της εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης του μνημείου;
  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο φάκελος του Ιερού Ναού από το Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων;
  3. Υπάρχει δυνατότητα ένταξης του Ναού σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ;
  4. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Υπουργός προκειμένου να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη διάσωση του μνημείου;


Η ερωτώσα βουλευτής

 Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη