Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Το καταστατικό μας!

Πρόεδρος: Μακρή Πανωραία

Αντιπρόεδρος: Γεωργακάκου - Φωτοπούλου Παναγιώτα

 Ταμίας: Κόλλια Μαρίκα
Γραμματέας:  Μακρυγιάννη Μαρία

Μέλος: Κόλλια Αγγελική















Δεν υπάρχουν σχόλια: