Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Διάφορες φωτογραφίες του Θεόδωρου Φουντή!

απόδεξιά: Γεώργιος Λακριντής, Γεώργιος Πρασσάς, πατήρ Ευστάθιος Πρασσάς, Διονυσία Πρασσά (το γένος Φουντή)
Αριστομένης Φουντής, Φώτιος Πρασσάς , Ιωάννης Φουντής του Φωτίου, Μαρίκα Φουντή, Όλγα Φουντή (το γένος Κολιαδήμα) και Θεόδωρος Φουντής

20-4-1953 .Φουντή Ιωάννης του Αθανασίου,
Φουντής Θεόδωρος, Αριστομένης, και Ιωάννης  του Φωτίου

Φώτιος και Καλλιόπη Φουντή το γένος Δημοπούλου (Ζέκου)

Διονύσιος Γεωργακόπουλος του Αντρέα (πρωτοδίκης)

Εξ αριστερών: Γεωργόπουλος Πέτρος, Γεωργακόπουλος Ιωάννης, Φουντής Θεόδωρος, Φουντής Αριστομένης, Γεωργακόπουλος Ευστάθιος (από τους αρραβώνες του ΤάκηΔασκαλάκη  του Κωνσταντίνου)

Αύγουστος 1974 - Θεόδωρος Φουντής μετά των τέκνων του Φώτη και Καλλιόπης

Δεν υπάρχουν σχόλια: