Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Θέρος στην Μπισχινόβρυση

Θέρος στην Μπισχινόβρυση
(απο το Λεύκωμα του Συλλόγου της Καλίδονας)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: