Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

http://kakovatos-kakovatos.blogspot.com/
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ
"Ελαίας παραμυθία"
7 και 8 Αυγούστου 2009
Κεντρική Πλατεία Κακοβάτου

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009